Budowa 288 nowych mieszkań w Sosnowcu: dzień otwarty, a potem nabór wniosków

Całość inwestycji wyniosła około 100 milionów złotych, z czego ponad 25 procent funduszy zostało przekazanych przez miasto w formie dofinansowania od Banku Gospodarstwa Krajowego. Wyboru najemców dokona miasto według określonych kryteriów. Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca, zaznacza, że te lokale nie będą mieszkaniami komunalnymi.

Projekt przewiduje również utworzenie 133 miejsc parkingowych w garażu podziemnym, 40 miejsc w garażach wolnostojących oraz dodatkowe 174 miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstanie również plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców.

Osoby ubiegające się o nowe mieszkania muszą spełnić specjalne kryteria. Średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o lokal, za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku, nie może być niższy niż 200 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 150 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.