Dlaczego przemoc domowa wciąż pozostaje niewidoczną plagą polskiego społeczeństwa?

W skrytości polskich domów często kryje się mroczna tajemnica – przemoc fizyczna i emocjonalna, głośne awantury, brutalne bójki i psychiczne tortury. To, co ma miejsce za zamkniętymi drzwiami, bywa często ukrywane pod płaszczykiem prywatności, a ofiary wykorzystują różne usprawiedliwienia dla swojego milczenia. „To sprawa rodzinna” czy „Co w domu, to w domu” to typowe powody, dla których ofiary nie decydują się na zgłoszenie sytuacji policji. Nierzadko prawda o domowej przemocy ujawnia się dopiero po tym, jak dochodzi do tragicznych wydarzeń.

Osoby będące sprawcami takiej przemocy zazwyczaj czynią wszystko, aby izolować swoje ofiary od społeczności. Stosują kontrolę i ograniczenia, blokując kontakty z rodziną, znajomymi i sąsiadami. Takie odizolowanie i skrywanie problemów przed otoczeniem prowadzi do poczucia bezradności ofiary, jednocześnie potęgując dominację sprawcy.

Policja apeluje do społeczeństwa: Przemoc domowa to nie sprawa prywatna, ale przestępstwo, które jest karane z mocy prawa. Krzywdzenie i bicie osób bliskich jest przestępstwem równie poważnym, co przemoc wobec obcych.

Apeluje także o reakcję: Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeśli nie podjąć natychmiastowych działań wobec sprawcy, prawdopodobieństwo powtarzania się agresji jest duże. Policja jest zazwyczaj wzywana w sytuacjach ekstremalnych, czasami zbyt późno, kiedy ofiara, nie potrafiąc sobie poradzić i bez wsparcia z zewnątrz, próbuje odebrać sobie życie.

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w swoim otoczeniu – powiadom odpowiednie służby, takie jak Policję, Straż Miejską czy najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ważne jest też pamiętać o tym, że walka z agresją wymaga przełamania strachu i otwarcia się na pomoc. Każda osoba doświadczająca przemocy ma prawo do wsparcia ze strony policji oraz innych instytucji pomocowych. Sąsiedzi i inni bliscy ofiar również powinni reagować na przemoc domową. Tylko współpraca może pomóc w efektywnej walce z tym problemem. Bierne przyglądanie się sytuacji nie przyniesie żadnych zmian, a nawet jeden sygnał może zapobiec tragedii.

Policjanci traktują zgłoszenia o przemocy domowej z wielką uwagą. W trakcie działań, korzystają z procedury „Niebieskie Karty”. Jeżeli potwierdzi się, że przemoc jest zjawiskiem powtarzalnym, prowadzone jest postępowanie dotyczące przestępstwa znęcania się nad rodziną. Wszystkie informacje na temat przemocy są dokładnie sprawdzane i weryfikowane przez mundurowych – niezależnie od tego, czy ofiara i sprawca są spokrewnieni. W kontekście prawnym, bliską osobą może być nie tylko członek rodziny, ale także konkubent/konkubina.

Gdy potwierdzi się fakt znęcania nad bliskimi, sprawcy nie pozostają bezkarni. Decyzje o ich dalszym losie podejmuje sąd.