Ekspansja sportowej infrastruktury – nowe boiska w okolicy ulicy Kresowej

Trwają prace nad kolejnym etapem rozbudowy sportowego zaplecza przy Stadionie Ludowym w Sosnowcu. W 2009 roku powstało tutaj boisko treningowe o wymiarach 110 x 75,4 metra, wyposażone w sztuczną nawierzchnię i niezbędne zaplecze. Teraz czas na jego modernizację, którą wykonany zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zarządza nią Jerzy Górak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zdradził, że zakres prac obejmuje demontaż istniejących elementów – syntetycznej nawierzchni i piłkochwytów, zastąpienie ich nowymi oraz instalację systemu nawadniania boiska.

Firma P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra – Gruda z Preczowa została zobowiązana do realizacji przedsięwzięcia w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, a koszt całego zadania wynosi 2 miliony złotych. Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej – Edycja 2022, w kwocie do 2 milionów złotych. Dodatkowe środki gmina otrzymała od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach w formie dotacji celowej z Funduszu Odporności.

Ale to nie koniec inwestycji w okolicy Stadionu Ludowego. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński poinformował, że w najbliższym czasie powstaną tu jeszcze cztery boiska z trawą syntetyczną, zaopatrzone w ogrodzenia i oświetlenia. Planowany jest również przetarg na te prace.

Kolejne zadanie będzie realizowane również w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a termin jego wykonania wynosi cztery miesiące od podpisania umowy. Nowe boiska piłkarskie, wyposażone w trawę syntetyczną, mają zapewnić atrakcyjne miejsce do szkoleń i treningów, specjalnie dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Zostaną one umieszczone obok istniejących boisk z naturalną trawą.

Zaplanowano dla nich następujące wymiary: boisko A – 60 x 35 metrów, B – 40 x 20 metrów, a C i D to boiska o wymiarach 10 x 15 metrów każde. Wszystkie zostaną wyposażone w niezbędne zaplecze, takie jak oświetlenie, odwodnienie i ogrodzenia. Ten etap inwestycji także został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z siedzibą w Katowicach.