Inauguracja sezonu zimowego na stoku Skolity w Wiśle pod znakiem bezpieczeństwa

W mieście Wisła, na stoku narciarskim Skolity, miało miejsce oficjalne otwarcie sezonu zimowego. Wszystko to odbywało się pod patronatem policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz ich kolegów z Komendy Powiatowej w Cieszynie. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, konkursów i nagród, które miały na celu przede wszystkim promować bezpieczeństwo podczas zabawy na śniegu. Wydarzenie było częścią kampanii MSWiA o nazwie „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

16 grudnia, o godzinie 10:00 rano rozpoczęła się inauguracja akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, która obejmowała całą Polskę. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w Cieszynie, a także ratownicy GOPR zaprosili do wspólnej zabawy na śniegu. Dla chętnych przygotowano wiele konkursów i gier o tematyce związanej z bezpiecznym spędzaniem czasu na stokach i w górach. W konkursie mógł uczestniczyć i zdobyć atrakcyjne nagrody każdy, bez względu na wiek.

Organizowane wydarzenie stanowiło kontynuację działań podejmowanych w poprzednich latach podczas sezonu zimowego. Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na stokach narciarskich oraz promowanie odpowiedzialnych zachowań narciarzy i snowboardzistów. Chodzi także o poszerzenie świadomości na temat konsekwencji prawnych naruszenia przepisów obowiązujących na stokach, a także propagowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Partnerami inicjatywy są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU.

Należy przypomnieć o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, które powinny towarzyszyć każdemu podczas zabawy na śniegu. Osoby do ukończenia 16 roku życia muszą korzystać z kasku ochronnego podczas jazdy. Zakazano uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nie należy również pozostawiać sprzętu narciarskiego bez opieki. W telefonie komórkowym powinien być zapisany numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby, z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku). W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, wymagającej kontaktu ze służbą ratowniczą w górach, należy uruchomić aplikację na telefonie 'Ratunek’. Dalsze informacje są dostępne na stronie www.ratunek.eu.

Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) przypomina, że każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób. Powinni oni zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności, trudności i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych. Osoby jadące powyżej innych muszą wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć kolizji.