Kierownictwo Teatru Zagłębia angażuje się w działalność Sosnowieckiej Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Na czele Teatru Zagłębia stoi Iwona Woźniak, która niedawno dołączyła do grona zarządu Sosnowieckiej Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) z siedzibą w Katowicach. Woźniak, obecnie pełniąca rolę dyrektorki teatru, podjęła tę decyzję, by zacieśnić więzi między teatrem a lokalnym biznesem.

Woźniak wyraziła swoje przekonanie, że obecność Teatru Zagłębia w strukturach RIG nie powinna być jedynie formalnością. W związku z tym podkreśliła swoje zaangażowanie w aktywną działalność na rzecz społeczności RIG. Jak mówi, celem jest inicjowanie i wspieranie działań, które ułatwią budowanie partnerstw pomiędzy różnymi sektorami.

Teatr Zagłębia z zaangażowaniem dąży do utrzymania swojego wizerunku jako miejsca, które łączy różne grupy społeczne i stwarza możliwość dialogu. Jego członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz status honorowego członka Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej służą temu, by aktywnie współdziałać w regionalnych działaniach, promować się wzajemnie oraz wspierać swoje inicjatywy.

Podkreślenie znaczenia współpracy między kulturą a biznesem jest charakterystyczne dla podejścia sosnowieckiej sceny. To spojrzenie przekonuje, że oba te sektory mogą czerpać korzyści z otwartej współpracy, co z kolei może przynosić pozytywne rezultaty dla rozwoju innych sektorów w regionie.