"Na Drodze – Patrz i Słuchaj": Kolejna Odsłona Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej dla Użytkowników Dróg

Przekazanie wiedzy i kształtowanie świadomości na temat znaczenia przestrzegania zasad ruchu drogowego, jest głównym celem odbywającej się przez cały marzec, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”. Kampania ta jest skierowana do wszystkich użytkowników dróg i ma za zadanie podkreślić wagę stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz uważnej obserwacji otoczenia podczas podróży.

W dobie technologicznego postępu, gdy samochody wyposażone są w nowoczesne gadżety, a telefony komórkowe oferują szereg różnorodnych funkcji, unikanie rozproszeń podczas jazdy staje się coraz większym wyzwaniem. Mimo to, decyzja o tym, jak intensywnie korzystamy z tych udogodnień należy do nas. To my decydujemy, czy odbieramy połączenia podczas prowadzenia pojazdu, czy regulujemy nawigację czy też słuchamy głośnej muzyki podczas jazdy.

Zbyt częste używanie urządzeń elektronicznych może jednak skutecznie odciągać uwagę od tego, co dzieje się na drodze. Może to prowadzić do sytuacji, w której nie dostrzegamy pieszego przechodzącego przez jezdnię, nie słyszymy dźwięku klaksonu czy sygnałów pojazdu uprzywilejowanego.

W szczególnej mierze narażeni na konsekwencje zdarzeń drogowych są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy stanowią znaczną część użytkowników dróg. Nagła zmiana sytuacji na jezdni może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, utrzymanie koncentracji, uważna obserwacja otoczenia oraz nawiązywanie kontaktu wzrokowego pomiędzy pieszymi i kierowcami – te elementy mają kluczowy wpływ na bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w ruchu drogowym. Dlatego też istotne jest przypomnienie wszelkim użytkownikom dróg o hasle kampanii: „Na Drodze – Patrz i Słuchaj!”