Nadchodzące święta majowe: wzmożone patrole policyjne i ograniczenia ruchu na drogach

Tradycyjnie, w tym roku również stróże prawa zadbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i powiatu. Szczególnie intensywne patrole będą obecne na drogach, pilnujące porządku i nieustępliwie karzące piratów drogowych nadużywających prędkości. Jest to szczególnie ważne, gdyż nadmierna prędkość jest jednym z głównych czynników prowadzących do najbardziej tragicznych wypadków drogowych. Kierowcy muszą pamiętać, że przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50km/h na terenie zabudowanym skutkuje nie tylko wysokim mandatem, ale i zatrzymaniem prawa jazdy.

W ramach działań, policja będzie także sprawdzać, czy wszyscy pasażerowie stosują się do obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa oraz czy dzieci są odpowiednio przewożone. Należy pamiętać, że niezapięcie pasa może mieć tragiczne konsekwencje. Podobnie ma się sprawa z kierowaniem pojazdu po spożyciu alkoholu, który stanowi duże zagrożenie dla wielu rodzin. W przypadku zaobserwowania pijanego kierowcy, zaleca się natychmiastowe powiadomienie najbliższej jednostki Policji – można to zrobić anonimowo dzwoniąc na numer 997 lub 112.

Podczas jazdy, szczególnie ważne jest zachowanie ostrożności przy podejściu do przejścia dla pieszych. Uderzenie w niewystarczająco chronionego uczestnika ruchu drogowego może prowadzić do poważnych obrażeń. Zanim przystąpimy do wykonywania jakiegokolwiek manewru na drodze, musimy upewnić się, że nie stworzy to zagrożenia dla innych.

Należy również pamiętać, że rozpoczął się sezon motocyklowy. Bezpieczeństwo i zdrowie miłośników jednośladów często zależy od naszych decyzji na drodze. Powinniśmy obserwować drogę za pomocą lusterka, nie wymuszać pierwszeństwa i unikać wyprzedzania „na trzeciego”. Najważniejsze jest jednak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

W czasie długiego majowego weekendu w 2024 roku, dokładnie 1 i 3 maja od godz. 8:00 do 22:00 oraz 30 kwietnia i 2 maja od godz. 18:00 do 22:00, wprowadzony zostanie zakaz ruchu dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyjątkiem autobusów i niektórych innych pojazdów zależnych od rodzaju przewozu. Celem tego ograniczenia jest poprawa przepustowości dróg i zapewnienie płynności ruchu w okresie wzmożonego natężenia ruchu samochodów osobowych.

Zakaz ten nie obejmuje pewnych grup pojazdów, takich jak ciężarówki przewożące artykuły łatwo psujące się, lekarstwa, paliwa czy żywe zwierzęta. Nie dotyczy on także pojazdów uczestniczących w akcjach ratowniczych, humanitarnych oraz tych, które pomagają w usuwaniu awarii czy skutków klęsk żywiołowych. Wyjątki od zakazu obejmują również

• pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• pojazdy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,

• pojazdy oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełną listę pojazdów zwolnionych z ww. ograniczeń można znaleźć w rozporządzeniu ministra transportu dotyczącym okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Kara za naruszenie tych przepisów wynosi od 200 do 500 zł dla kierowcy ciężarówki, do 2000 zł dla przewoźnika i 1000 zł dla osoby zarządzającej transportem.

Zakazy te mają na celu poprawić przepustowość dróg w dniach o dużym natężeniu ruchu samochodów osobowych. Przedsiębiorcy i kierowcy wykonujący przewozy towarów pojazdami ciężarowymi powinni zaplanować pracę tak, aby dotrzeć do miejsca docelowego przed wprowadzeniem zakazu.