Narodowa kampania Policji "PRĘDKOŚĆ" egzekwuje przestrzeganie ograniczeń na drogach

Dnia 17 maja, służby policyjne na terenie całego kraju zainicjowały akcję kontrolno-prewencyjną o nazwie „PRĘDKOŚĆ”. Celem tej operacji jest wymuszanie na kierowcach samochodów przestrzegania obowiązujących limitów prędkości.

Jedną z najważniejszych przyczyn poważnych wypadków drogowych, które kończą się tragicznie, jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez osoby za kierownicą. Nieadekwatne dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze jest czynnikiem szczególnie niebezpiecznym.

Podczas trwającej akcji, funkcjonariusze Policji będą monitorować prędkość pojazdów na różne sposoby. Wykorzystane zostaną metody statyczne oraz dynamiczne, a szczególna uwaga skierowana będzie na te miejsca, które są często scenami wypadków drogowych. Powodem tych zdarzeń jest najczęściej nadmierna prędkość kierowców.