Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i angażowanie policjantów w prowadzenie rozmów o prawach dzieci

Wczoraj świętowaliśmy niezmiernie istotną okoliczność – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to wydarzenie, które odnosi się do historycznej chwili ustanowienia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku i podjęcia Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. W związku z tym dniem, warto przypomnieć, że dzieci, jako jednostki potrzebujące szczególnej troski, posiadają oprócz praw człowieka również specjalne prawa – prawa dziecka.

20 listopada stanowi rocznicę ustanowienia Konwencji o prawach dziecka, co staje się okazją do radosnego i pozytywnego uświadomienia wszystkim, jak zasadnicze są prawa dziecka i że każde dziecko powinno mieć możliwość korzystania z nich. Mimo że jest to radosna okazja, niesie ze sobą poważne przesłanie. Musimy pamiętać o wyrażaniu solidarności i wsparcia dla wszystkich dzieci na świecie, których prawa są łamane, nie tylko w ten wyjątkowy dzień.

Policjanci z regionu śląskiego, w tym między innymi z Kłobucka, systematycznie angażują się w organizowanie spotkań z dziećmi i ich opiekunami. W czasie tych spotkań uwypuklają kwestie i potrzeby najmłodszych w kontekście praw.