Ostatnia szansa na oddanie głosu w X edycji Budżetu Obywatelskiego

Informujemy, że dzisiejszy dzień jest ostatnią okazją na to, aby wziąć udział w głosowaniu w ramach dziesiątej, jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie urzędu miasta, mieszkańcy zgłosili do tegorocznej edycji rekordową liczbę 163 projektów.

Przez kilka poprzednich miesięcy projekty te były analizowane i oceniane pod kątem możliwości ich realizacji. Głosowanie trwało od 20 do 30 października, a zatem dzisiejszy dzień jest ostatnią możliwością na wyrażenie swojego zdania.

Mieszkańcy Sosnowca mają możliwość oddać swoje głosy elektronicznie, za pomocą dedykowanej strony internetowej. Każdy z mieszkańców ma prawo do oddania dwóch głosów – jeden na projekt zlokalizowany w konkretnej strefie rejonowej, a drugi na projekt o charakterze ogólnomiejskim. Warto podkreślić, że prawo do głosowania nie jest ograniczone wiekiem – każdy mieszkaniec Sosnowca, bez względu na wiek, może oddać swój głos.