Pieniądze z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na trzy obiekty w Sosnowcu zawieszone z powodu nieprawidłowej uchwały radnych

Trzy sosnowieckie zabytki, które miały otrzymać finansowe wsparcie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, muszą na razie przeczekać. Powodem jest unieważnienie uchwały w tej kwestii, którą wcześniej przyjęli lokalni radni.

W poprzednim roku, fundusz ten udostępniał środki finansowe gminom na prace konserwatorskie. W ramach tego procesu, gminy miały możliwość zgłaszania do programu zarówno budynków należących do nich samych, jak i tych znajdujących się w posiadaniu prywatnych właścicieli. Warto dodać, że odbyły się dwie edycje tego programu. Na każdej z nich, gmina mogła zgłosić do dziesięciu obiektów do renowacji.

Sosnowiec skorzystał również z tej okazji i włączył swoje zabytki do programu. Jak jednak przypomina Agnieszka Walczak, szefowa wydziału funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta w Sosnowcu – tylko trzy obiekty zakwalifikowały się w pierwszej rundzie natomiast żaden nie przeszedł w drugiej edycji.