Planowany remont krytej pływalni w Technikum nr 6: początkowe działania skupiają się na dokumentacji projektowej

Zarządca inwestycji z Sosnowca, Sosnowieckie Inwestycje, zakończył proces negocjacji dotyczący umowy związanej z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W skład umowy wchodzi także pełnienie nadzoru autorskiego nad planowaną adaptacją krytej pływalni mieszczącej się przy ulicy Legionów 9, w obrębie Technikum nr 6 specjalizującego się w grafice, logistyce oraz ochronie środowiska. Ze względu na niezadowalający stan techniczny, obiekt został zamknięty dla użytkowników we wrześniu 2023 roku.

Basen należący do szkoły został oddany do użytku w 1978 roku i od tamtej pory nie wymieniono w nim systemu rur filtracyjnych. W latach 90. XX wieku przeprowadzono modernizację systemu wentylacji oraz wymieniono zawartość trzech filtrów. Termomodernizacja hali basenu miała miejsce pod koniec lat 90. Od około 2010 roku dokonano szeregu poprawek, takich jak wymiana stu okien w hali basenowej, montaż nowego pokrycia dachowego, zmiany w holu i szatniach basenu oraz zakupiono nową pompę obiegową. Mimo konieczności wyłączenia basenu z użytkowania, wśród mieszkańców Sosnowca cieszył się on dużym uznaniem. W godzinach popołudniowych organizowane były kursy nauki pływania, zajęcia fitness oraz możliwość swobodnego korzystania z basenu. Obiekt wykorzystywany był również przez szkoły, które nie dysponowały własną infrastrukturą dydaktyczną tego typu.

Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, tłumaczy, że podpisana umowa obejmuje opracowanie dokumentacji dotyczącej wymiany niecki basenowej o wymiarach 25 m x 10 m i głębokości od 80 cm do 180 cm. W ramach umowy przeprowadzona zostanie także analiza kosztów i utrzymania dwóch typów niecki: betonowej oraz metalowej. Planowane działania obejmują również remont szatni, łazienek, systemu wentylacji oraz dachu.

Zgodnie z założeniami dokumentacja powinna być gotowa do końca pierwszego kwartału 2024 roku. Całość prac związanych z przygotowaniem dokumentacji kosztować będzie 283 tys. złotych.