Postępy prac przy remoncie wiaduktu na ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu

Od kilku miesięcy ulica Wojska Polskiego w Sosnowcu jest miejscem intensywnych prac remontowych nad wiaduktem. Mimo wielu wyzwań, prace naprawcze przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Aktualny etap prac skupia się na betonowaniu kolejnych elementów podporowych konstrukcji. Zgodnie z planem inwestycji, zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na pierwszą połowę roku 2024.

W ostatnich dniach marca tego roku, wiadukt na ulicy Wojska Polskiego został całkowicie zamknięty dla ruchu zarówno kołowego, jak i pieszego. Od tego momentu rozpoczęły się prace remontowe i rozbiórkowe. Głównym celem tych działań jest stworzenie nowego stalowego wiaduktu, który będzie posiadał oddzielne jezdnie dla samochodów i torowiska dla tramwajów. Dodatkowo, na poboczu zostanie wyznaczone miejsce dla chodnika oraz brakujący dotąd fragment ścieżki rowerowej.

Prace postępują nieprzerwanie i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Obecnie ekipa remontowa skupia się na betonowaniu kolejnych elementów podporowych konstrukcji. 25 września pracownicy przystąpili do nowego etapu prac. Zgodnie z wyjaśnieniami rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Rafała Łysego, konstrukcja mostu będzie zbudowana z elementów stalowych dostarczanych od strony Niwki, a kilka dni później od strony ul. 11 Listopada. Następnie przewiduje się dostarczenie środkowej części wiaduktu, która będzie scalana z całością konstrukcji. Elementy te zapewnią odpowiednie warunki dla pieszych, samochodów i tramwajów. W późniejszym etapie będą również dostarczone elementy niezbędne do budowy łuków.

Całość inwestycji, której zakończenie planowane jest na kwiecień 2024 roku, kosztować ma blisko 41 milionów złotych..