Pracownicy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego wykryli zaległości podatkowe w firmie motoryzacyjnej

Specjaliści z Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu postanowili sprawdzić stan finansowy podmiotu działającego w obszarze motoryzacji. Celem tej kontroli była analiza należności wynikających z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W efekcie przeprowadzonej kontroli, udało się obniżyć straty firmy o sumę przekraczającą 5,5 miliona złotych. Dodatkowo, do budżetu państwa wpłynął depozyt wynoszący ponad 190 tysięcy złotych, wraz z naliczonymi odsetkami.

Inspektorzy z sosnowieckiego urzędu skarbowego przystąpili do realizacji zadania związane z kontrolą podatkową w firmie motoryzacyjnej. Celem takich działań była analiza stosowanych cen transferowych za lata 2019 i 2020. W trakcie kontroli stwierdzono, że firma zawyżała koszty uzyskania przychodów o ponad 9 milionów złotych, co było spowodowane niepoprawnym stosowaniem cen transferowych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez śląską KAS, firma z Sosnowca błędnie określała ceny zakupu komponentów od swoich powiązanych kontrahentów zagranicznych. Te błędy pojawiały się podczas działania w ramach tej samej grupy kapitałowej.

Po przeprowadzonej kontroli, podatnik zdecydował się na skorygowanie deklaracji CIT-8 za lata 2019-2020. W pełni uwzględnił przy tym ustalenia, które wynikły w trakcie kontroli. Dzięki tym zmianom, straty firmy zmniejszyły się o ponad 5,5 miliona złotych, a do budżetu państwa wpłynęło ponad 190 tysięcy złotych wraz z odsetkami.

Krajowa Administracja Skarbowa z Sosnowca przypomina o obowiązkach podatników CIT. Powinni oni rozliczać się do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym i wpłacać w tym terminie podatek. Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to rozliczenie należy złożyć do 31 marca następnego roku. W trakcie roku nie muszą składać deklaracji podatkowych, wystarczy wpłacić zaliczki do 20. dnia każdego miesiąca. Ci podatnicy, którzy korzystają z systemu zaliczek kwartalnych, powinni wpłacać je do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.