Rozpoczęcie budowy systemu kanalizacyjnego w Ostrowach Górniczych i Kazimierzu Górniczym

Dokonuje się również przygotowań do przetargu na budowę kanalizacji w Kazimierzu Górniczym, będącego wynikiem współpracy miasta z Sosnowieckimi Wodociągami. Pierwszy etap tej inwestycji przewiduje stworzenie 1 kilometra sieci kanalizacyjnej na ulicy Fredry, wraz z odbudową prawie kilometra nawierzchni asfaltowej. Część prac obejmie także ulice Anki Kowalskiej i Broniewskiego, a także planowane jest wybudowanie dwóch wyniesionych skrzyżowań na ulicy Fredry. Asfalt pojawi się też na przedłużeniu ulicy Anki Kowalskiej w kierunku ulicy Nowej. Obecnie następuje doprecyzowanie szczegółów zadania, a kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w pierwszym kwartale 2024 roku. Przewidywany czas realizacji tego etapu wynosi 15 miesięcy.

Drugi etap projektu to budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Nowej, a kolejne będą dotyczyć mniejszych ulic krzyżujących się z Nową. Całość tych działań będzie kosztować ponad 30 milionów złotych.

W sumie oba te projekty pochłoną niemal 100 milionów złotych. Zarówno miasto, jak i Sosnowieckie Wodociągi poszukują obecnie źródeł dofinansowania na realizację tych inwestycji. Mając już gotową dokumentację dla obu projektów, możliwe jest ich natychmiastowe rozpoczęcie. Niestety wszystkie próby uzyskania dofinansowania z Programu Polski Ład, jak i innych źródeł, nie przyniosły rezultatu. Mimo to, oba te projekty są niezwykle ważne dla regionu, dlatego miasto wraz z Sosnowieckimi Wodociągami zdecydowało o podzieleniu ich na etapy i realizacji w miarę możliwości finansowych.