Sosnowiecki policjant promuje zawód mundurowego wśród uczniów Technikum nr 1

W poniedziałek, lokalny funkcjonariusz z Sosnowca odwiedził uczniów Technikum numer 1, aby dać im wgląd w codzienne obowiązki i życie stróża prawa. Spotkanie miało na celu zainteresowanie młodzieży służbą w policji poprzez pokazanie różnych aspektów pracy policjanta.

Zdjęcie towarzyszące temu wydarzeniu przedstawia policjanta w mundurze, prowadzącego rozmowę z grupą młodych ludzi. Funkcjonariusze podzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami związane z życiem i pracą w Policji, opisując swój typowy dzień, obowiązki oraz warunki zatrudnienia.

Policja oferuje atrakcyjną i stabilną karierę zawodową, gdzie po 25 latach służby pracownik ma prawo do przejścia na emeryturę. Bezpieczeństwo finansowe jest zapewnione, z uposażeniem wynoszącym około 4800 złotych netto (po ukończeniu podstawowego szkolenia zawodowego) dla osób poniżej 26 roku życia, oraz około 4500 złotych netto dla tych powyżej 26 roku życia. Wymiana doświadczeń zawodowych oraz możliwość awansu są częścią pakietu oferowanego przez Policję.

Dodatkowo, służba w Policji daje szereg korzyści socjalnych. Wśród nich znajdują się między innymi: roczna nagroda (tzw. trzynasta pensja), równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego, zwrot kosztów dojazdu do miejsca służby, coroczny płatny urlop wypoczynkowy trwający co najmniej 26 dni roboczych oraz dofinansowanie do wypoczynku policjanta, które zależy od liczby członków rodziny.

Rekrutacja do Policji jest otwarta dla osób posiadających polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie i nieposzlakowaną opinię. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi korzystać z pełni praw publicznych i posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych. W przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej, wymagane jest uregulowanie stosunku do służby wojskowej.