Walczyć z przemocą domową – skorzystaj z dostępnych środków pomocy!

Przemoc w rodzinie to problem, który wymaga nie tylko dostrzeżenia, ale również konkretnej interwencji. Nie powinniśmy się lękać zgłaszania naszej sytuacji. Istnieją organizacje, instytucje i regulacje prawne stworzone specjalnie, aby pomóc pokrzywdzonym.

Nieważne czy dotyczy bliskich czy obcych, przemoc jest zawsze przestępstwem. Przemoc domowa to zazwyczaj nieizolowany incydent. Jeśli nie podjęte są natychmiastowe środki przeciwko sprawcy, przemoc najprawdopodobniej się powtórzy. Nie czekaj, jeśli wiesz, że ktoś z twojego otoczenia jest krzywdzony. Zgłoś to Policji, Straży Miejskiej czy najbliższemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Aby efektywnie przeciwdziałać agresji, trzeba pokonać strach i pozwolić sobie na pomoc. Osoba, której doświadczyła przemoc, może liczyć na wsparcie policji oraz innych instytucji pomocowych. To niezwykle ważne, aby reakcje na przemoc domową były również ze strony sąsiadów i bliskich ofiar. To umożliwi odpowiednim instytucjom efektywną interwencję. Bierność na pewno nie przyniesie żadnej zmiany, a jeden sygnał może zapobiec tragedii.

Przemoc domowa to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, które narusza prawa lub dobra osobiste osoby doświadczającej przemocy domowej. Przemoc domowa obejmuje między innymi: zagrożenie utraty życia, zdrowia lub mienia; naruszenie godności, nietykalności cielesnej czy wolności, w tym seksualnej; szkodzenie zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywoływanie cierpienia lub krzywdy; ograniczanie dostępu do środków finansowych czy możliwości podjęcia pracy i uzyskania samodzielności finansowej; naruszanie prywatności czy wzbudzanie poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jesteś jej świadkiem, zgłoś to odpowiednim służbom zanim będzie za późno. Numer alarmowy 112 jest obsługiwany przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy niezwłocznie przekazują otrzymane zgłoszenie dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji. Można też skorzystać z bezpłatnej aplikacji „Alarm 112”, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dostępnej na systemy Android i iOS. Aplikacja ta pozwala na zgłoszenie zdarzenia alarmowego w sytuacji, gdy nie można wykonać połączenia głosowego.

Osoby dotknięte przemocą domową mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnymi jednostek Policji dzięki aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Aplikacja ta umożliwia dostęp do bazy danych zawierającej informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów oraz dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju. Istnieje możliwość nawiązania zarówno kontaktu telefonicznego jak i przesłania korespondencji e-mail do odpowiedniego dzielnicowego.

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji dostępna jest platforma „Policja E-usługi”, która umożliwia kontakt z policją. Dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami dostępna jest także bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”, która umożliwia uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji. Dla osób chcących uzyskać fachową poradę możliwe jest także skorzystanie z Policyjnego Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226, czynny w dni robocze w godzinach 09:30-15:30), obsługiwany przez policjantów z Biura Prewencji KGP.