Warsztaty o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla młodych i starszych mieszkańców Sosnowca

W miejscowej Bibliotece Publicznej, konkretnie w jej filii numer 5, zwanej Walcownią, położonej w Sosnowcu odbyły się warsztaty skupiające uwagę na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wydarzenie to zgromadziło uczniów Szkoły Podstawowej o numerze 20 oraz seniorów z pierwszego Domu Pomocy Społecznej na terenie miasta.

Uczestniczący w zajęciach młodzi ludzie podjęli się zadania stworzenia makietki prezentującej bezpieczną drogę. Przy okazji tym samym podzielili się swoimi przemyśleniami na temat zagrożeń, które mogą spotkać przechodniów na ich drodze. W odpowiedzi na to, osoby starsze podzieliły się swoimi doświadczeniami z lat młodości – opowiedzieli młodemu pokoleniu, jak wyglądała trasa do szkoły w ich wieku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tamtych czasach infrastruktura drogowa była znacznie uboższa – często brakowało asfaltowanych dróg, chodników czy sygnalizacji świetlnej. Jednakże, co podkreślali seniorzy, na drogach poruszało się znacznie mniej pojazdów. Zgromadzeni na warsztatach uczestnicy jednogłośnie postanowili, że pomimo braku niektórych udogodnień, kiedyś było bezpieczniej. Dlatego też podkreślili, że we współczesnych czasach dla każdego pieszego niezwykle ważne są elementy odblaskowe i zachowanie ostrożności podczas poruszania się po drodze.