Wznowienie prac konserwacyjnych na wiadukcie ponad ulicą 3 Maja

Na wiadukcie nad ulicą 3 Maja, obsługującym ruch na ulicach Narutowicza i Staszica, rozpoczęto następną fazę prac konserwacyjnych. Inauguracja tej fazy miała miejsce 10 czerwca, co nieuchronnie spowodowało pewne komplikacje dla użytkowników tych dróg.

Ponadto, od 23 maja zamknięto jezdnię wzdłuż ulicy 3 Maja prowadzącą do centrum miasta. Dodatkowo, od 3 do 7 czerwca, zamknięta była jezdnia kierująca się do Dąbrowy Górniczej.

Następna faza prac planowana jest na okres od 10 do 14 czerwca. W tym czasie, zgodnie z postępem prac związanych z konserwacją wiaduktu, będą sukcesywnie zamykane poszczególne pasy ruchu.

Podczas najbardziej intensywnych utrudnień w ruchu drogowym, przepływ pojazdów zostanie skierowany na połączenia z ulicami Staszica i Narutowicza. Innymi słowy, aby kontynuować jazdę wzdłuż ulicy 3 Maja, trzeba będzie wjechać na wiadukt.

Zachęcamy do zwracania szczególnej uwagi na sygnalizację drogową i znaki informujące o zmianach w organizacji ruchu.