Zaangażowanie społeczności szkolnej i policji w akcję sprzątania na rzecz Dnia Ziemi w Sosnowcu

Officerowie z Drugiego Komisariatu Policji w Sosnowcu połączyli siły z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej numer 10 oraz Liceum Ogólnokształcącego numer IV w Sosnowcu, aby uczcić „Dzień Ziemi”. Wspólnie przeprowadzili akcję sprzątania terenów zielonych położonych pomiędzy ulicą Patriotów, Aleją Mireckiego i ulicą Sedlaka. Celem ich działań była nie tylko poprawa wyglądu lokalnej przestrzeni, ale również promocja odpowiedzialnego zachowania wobec środowiska naturalnego.

Mottem przewodnim wspólnej inicjatywy była fraza „Nie śmiecę w świecie i w internecie”. Zdecydowano się na sprzątanie konkretnej dzielnicy podlegającej Drugiemu Komisariatowi Policji w Sosnowcu na podstawie licznych zgłoszeń mieszkańców o występowaniu dzikich wysypisk śmieci. Informacje te otrzymali za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Szeroko zakrojone działania sprzątające zostały podjęte ramię w ramię przez dzielnicowych z Komisariatu II i uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr IV. Głównym celem tego wydarzenia było promowanie ekologicznego stylu życia oraz zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia dbałości o nasze środowisko naturalne.