Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu dba o bezpieczeństwo na drogach przez kontrolowanie wysokości traw

Mieszkańcy Sosnowca z pewnością zauważyli, że wraz z nadejściem cieplejszych dni, Miejski Zakład Usług Komunalnych (MZUK) intensywnie pracuje nad utrzymaniem porządku w przestrzeni miejskiej. W szczególności, dotyczy to kontroli i przycinania traw rosnących przy drogach oraz łąkach kwietnych, które stanowią problem zwłaszcza w okresie letnim.

W ostatnich latach, zagadnienie zbyt wysokich traw staje się coraz bardziej istotne, ze względu na fakt, że ich nadmierny wzrost może prowadzić do ograniczenia widoczności dla kierowców poruszających się po drogach. Skutkiem tego jest zwiększone ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Dlatego też, odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni przydrożnych jest niezwykle ważne dla zachowania bezpiecznego ruchu ulicznego.

Aby zapobiec sytuacjom zagrażającym życiu i zdrowiu mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego, MZUK Sosnowiec podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu kontrolowanie zarówno wysokości traw, jak i dbanie o estetykę miejskich łąk kwietnych. Tego rodzaju prace wpływają na poprawę komfortu życia oraz zachowanie odpowiedniego standardu porządku i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.