Zmiana w prawie dotycząca licencji na krajowy transport drogowy osób – informacje dla przedsiębiorców

Zgodnie z nowymi przepisami, od 26 maja 2023 r. wprowadzono zmiany w ustawie o Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach. W myśl art. 14 tej ustawy, przedsiębiorcy, którzy posiadają licencje na prowadzenie krajowego transportu drogowego osób, są zobowiązani do spełnienia pewnych wymagań. Licencja obejmuje przewóz osób za pomocą samochodu osobowego, pojazdu samochodowego skonstruowanego do przewożenia ponad 7, ale nie więcej niż 9 osób wraz z kierowcą, oraz taksówki.

Do dnia 31 marca 2024 r., wymienione wyżej podmioty muszą złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w ustawie. Dokumenty te mogą być składane w formie pisemnej, na papierze lub elektronicznie. Oczekiwane dokumenty powinny być oryginałami lub notarialnie uwierzytelnionymi kopiami.

Lista dokumentów, które należy złożyć obejmuje: zaświadczenie o niekaralności, prawo jazdy, orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy jako kierowca i orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy jako kierowca. Obowiązek dostarczenia tych dokumentów dotyczy przedsiębiorców, którzy sami wykonują przewozy, zatrudnionych przez nich kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, ale wykonujących przewóz na jego rzecz.

Jeśli wymienione dokumenty nie zostaną dostarczone, przyznane licencje pozostaną ważne, ale tylko do dnia 30 czerwca 2024 r.