Bezpłatne badania przesiewowe dla starszych mieszkańców Sosnowca

W Sosnowcu ogłoszono darmowe badania przesiewowe dla mieszkańców, którzy są w wieku 65 lat i powyżej oraz mają co najmniej trzy czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: nadciśnienie, chorobę wieńcową, hiperlipidemią lub palenie. Te badania mają na celu wcześniejsze wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych.

W ramach tej inicjatywy zdrowotnej, miejscowi mogą skorzystać z dwóch programów przesiewowych: „Stop udarom” oraz „Wykrywanie tętniaka aorty brzusznej”. Pierwszy program oferuje wykonanie badania USG – Doppler tętnic szyjnych, natomiast drugi obejmuje badanie USG – Doppler kończyn dolnych.

Do każdego z tych badań dołączona jest konsultacja z chirurgiem naczyniowym i dietetykiem. Dodatkowo przeprowadzane są badania laboratoryjne, które mierzą poziom glukozy we krwi, cholesterolu i trójglicerydów oraz określają BMI pacjentów.

Na podstawie procedury konkursowej, dwa podmioty lecznicze zostały wybrane do realizacji tych zadań: SANTE CLINIC oraz NZOZ Nasza Przychodnia.