Budowa wschodniej części Drogowej Trasy Średnicowej to kluczowe zadanie dla województwa śląskiego

Spotkanie dotyczące projektu budowy wschodniego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ Wschód) odbyło się 4 czerwca o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Marszałek Wojciecha Saługa był gospodarzem spotkania, na które przybyli również prezydenci Sosnowca, Katowic, Jaworzna i Mysłowic. To starannie zaplanowane spotkanie było poświęcone omówieniu kwestii związanych z realizacją inwestycji DTŚ Wschód.

Dyskusje na temat budowy wschodniego odcinka DTŚ trwają już od kilku lat. W 2017 roku, Jaworzno zgodziło się na przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla realizacji tego projektu. Niestety, temat utracił na znaczeniu, gdy poprzedni marszałek województwa śląskiego postanowił zmienić zasady finansowania projektów drogowych, co skutkowało stwierdzeniem przez władze Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca, że nie są one w stanie pokryć kosztów budowy tej drogi.

Wtorkowe spotkanie, zorganizowane przez marszałka Saługę, miało na celu ponowne omówienie planów budowy wschodniego odcinka DTŚ. Marszałek podkreślał, że realizacja tej inwestycji jest priorytetem dla województwa śląskiego. Powiedział, że ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców regionu, zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa i jakości dojazdu do pracy czy szkoły. Wojciech Saługa wyraził również swoje zaniepokojenie stałym korkiem na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami oraz brakiem alternatywnej drogi.

Podczas spotkania pojawiło się pytanie „czy jesteśmy w stanie to zrobić?”. Marszałek Saługa zauważył, że głównym problemem jest uzyskanie decyzji środowiskowej, która jeszcze nie została wydana, ale jest w trakcie rozpatrywania. Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wyraził nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie tej kwestii i dalsze postępy w projekcie.

Głównym celem wtorkowego spotkania było ustalenie aktualnego stanu planów inwestycyjnych. Władze lokalne wspólnie z marszałkiem dyskutowały również o mozliwościach uzyskania środków finansowych z krajowych lub unijnych funduszy. Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert, wyraził swoje zadowolenie z powrotu do prac nad projektem i podkreślił konieczność jego realizacji.

Zgodnie z wcześniejszymi planami, DTŚ Wschód miałaby prowadzić od Katowic, przez Mysłowice, do granic z Jaworznem i węzła Jęzor przy Centrum Handlowym Fashion House oraz do Sosnowca – przez Niwkę do węzła Bór na trasie S1. Prezydenci Katowic i Mysłowic, Marcin Krupa i Wojciech Chmiel, wyrazili nadzieję na szybkie rozpoczęcie realizacji tej inwestycji.