Przystanek PKP Sosnowiec-Środula otwarty dla pasażerów pod koniec 2026 roku

Nowa stacja kolejowa PKP Sosnowiec-Środula zostanie oddana do użytku pasażerów najpóźniej na przełomie 2026 roku. Do tego czasu, jednak, mieszkańcy muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w okolicach wiaduktów przy placu Kościuszki, ul. Żeromskiego oraz w samym sercu miasta. Budowa przystanku rozpoczęła się w grudniu poprzedniego roku i obecnie prace nadal trwają.

Projekt jest częścią szerszej inwestycji pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”. W ramach tej inwestycji PKP PLK planuje dodanie dwóch nowych torów na trasie od Będzina przez Sosnowiec aż do Katowic Szopienic Południowych, co wiąże się także z rozbudową infrastruktury kolejowej.

Kontrakt na realizację projektu, wart 785,1 mln zł netto (965,7 mln zł brutto), powierzono firmie ZUE S.A. Całość prac ma zająć 44 miesiące. Na terenie budowy już teraz można dostrzec nowy peron, który powstał od strony ul. Chemicznej. Wcześniej informowano, że prace zakończą się na początku 2026, ta informacja jednak uległa zmianie.

„Nowy przystanek Sosnowiec Środula będzie dostępny dla podróżnych pod koniec 2026 roku, po zakończeniu wszystkich prac budowlanych w ramach projektu Będzin – Katowice Szopienice Płd.” – poinformowała Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK.

Na miejsce istniejącego tam teraz przejazdu kolejowego planowane jest utworzenie bezpiecznego przejścia podziemnego dla pieszych i rowerzystów, z wyposażeniem w pochylnie i windy na perony.

Inwestycja obejmuje również budowę łącznic z DK94, które będą spełniały rolę komunikacyjną między dwiema częściami miasta po zamknięciu przejazdu. Przy ul. Północnej trwają już prace ziemne. Zmiany te są konieczne z uwagi na fakt, że po wybudowaniu przystanku, stary przejazd musiałby pozostać zamknięty przez 20 godzin dziennie.

„Zakończenie prac prowadzonych przez PLK SA i udostępnienie wjazdów i zjazdów z DK94 planowane jest w połowie 2025 roku” – przekazała Katarzyna Głowacka. „To nowe rozwiązanie usprawni ruch drogowy, skróci czas przejazdu na drugą stronę torów – bez konieczności oczekiwania na przejeździe kolejowo-drogowym. Zwiększy też poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym” – dodała.

Inwestycja kolejowa wpłynie na komunikację samochodową i pieszą w Sosnowcu w 2024 roku. Szczególnie widoczne będzie to w rejonie wiaduktów przy placu Kościuszki, ul. Żeromskiego, ale także w centrum miasta. „Harmonogram prac związanych z przebudową obiektów będzie ustalany przez wykonawcę robót. Tymczasowa organizacja ruchu związana z planowanymi pracami będzie wcześniej uzgadniana z zarządcami dróg. Informacje na ten temat będą z wyprzedzeniem przekazywane mieszkańcom i kierowcom” – podkreśliła Katarzyna Głowacka.