Czy można wysypać gruz na swojej działce?

Właściwie przy każdej budowie czy remoncie powstaje gruz, dlatego inwestor zawczasu powinien zastanowić się co z nim zrobić. Niestety, bardzo często wywóz gruzu z placu budowy jest problemem, a jego wyrzucenie do kubłów na odpady komunalne nie jest dopuszczalne. Innym rozwiązaniem może okazać się wysypanie gruzu na swojej działce. Tu jednak pojawia się pytanie: czy taki krok jest legalny? Każdy właściciel nieruchomości powinien się nad tym zastanowić, zanim zdecyduje się wysypać gruz na swojej działce. Bez względu na to, z jakiego źródła on pochodzi.

Co zrobić z gruzem? Kluczowe pytanie

Wywóz gruzu w Warszawie – podobnie, jak właściwie we wszystkich innych miastach – stanowi duży problem. Przeważnie trzeba w tym celu skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy, posiadającej odpowiedni sprzęt i doświadczenie przy realizacji tego typu zleceń. W przeciwnym wypadku inwestor naraża się na spore konsekwencje – łącznie z karami za nieprawidłowe postępowanie z odpadami budowlanymi. Gruz, będący odpadem budowlanym, powinien być składowany w specjalistycznych pojemnikach gwarantujących bezpieczeństwo dla wszystkich przebywających, nawet przypadkowo, na budowie.

Poza tym zawsze należy zastanowić się – i jest to jeden z elementów, przez które wywóz odpadów budowlanych w Warszawie jest skomplikowanym przedsięwzięciem – czy obok gruzu w danym pojemniku nie znajdują się także innego rodzaju odpady, zwłaszcza te zawierające niebezpieczne związki chemiczne. To dodatkowo komplikuje całą sprawę i powoduje, że wywóz odpadów musi odpowiadać jeszcze surowszym wymaganiom, za których nieprzestrzeganie grożą dotkliwe sankcje.

Gruz może się przydać – ale jak go wykorzystać?

Jednocześnie należy pamiętać, że w większości przypadków niedopuszczalne jest przyjmowanie gruzu na swojej działce, a nawet wysypywanie na niej tego rodzaju odpadów, które powstały w czasie inwestycji. Najczęściej tego rodzaju działania wymagają uzyskanie stosownego pozwolenia. Zgodnie z ustawą o odpadach, jedynie niezanieczyszczona gleba nie stanowi odpadu, a tym samym może zostać wykorzystana na działce w innym celu, np. niwelacji terenu. Bardzo często organy administracji przyjmują, że nawożenie na nieruchomości gruzu i mas ziemnych stanowi przetwarzanie odpadów. To zaś wymaga uzyskania zezwolenia. Dlatego prowadzenie takich prac bez dopełnienia stosownych formalności zagrożone jest karami.

Warto zaufać specjalistom

Dodatkowo właściciel nieruchomości zawsze musi precyzyjnie ustalić jakie opady i w jakiej ilości są zwożone i wysypywane na jego działce. Poza tym wysypywanie gruzu na działce może naruszać także inne przepisy, przykładowo w zakresie prawa wodnego. Aby uniknąć wszystkich problemów, jakie mogą powstać w związku z tego rodzaju działaniami, lepiej powierzyć wywóz gruzu i innych odpadów budowlanych profesjonalistom. Dzięki temu właściciel nieruchomości może spać spokojnie i nie obawiać się konsekwencji związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem odpadów.