Dzień Kobiet w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu: Uroczyste spotkanie z udziałem policjantek i pracownic

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet, które przypada 8 marca, młodszy inspektor Sławomir Zagrobelny, pełniący funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu, oraz podinspektor Dariusz Kalarus, Pierwszy Zastępca tegoż Komendanta, spotkali się w sali konferencyjnej z kobiecymi przedstawicielkami sił policyjnych oraz pracownicami na stanowiskach cywilnych.

Wydarzenie to miało miejsce właśnie 8 marca i zostało specjalnie zorganizowane dla uczczenia tego międzynarodowego święta. Głównym pomysłodawcą i organizatorem spotkania był młodszy inspektor Sławomir Zagrobelny, który podczas zebrania otoczony był asystą Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu – podinspektora Dariusza Kalarusa, jak również innymi członkami kierownictwa. Spotkanie odbyło się w atmosferze uroczystości i szacunku dla kobiet.

Święto Kobiet jest dniem szczególnym, kiedy to wyrażamy uznanie dla wszystkich kobiet. Właśnie z tego powodu Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, młodszy inspektor Sławomir Zagrobelny, postanowił upamiętnić ten dzień przez zorganizowanie specjalnego spotkania. W uroczystym zebraniu uczestniczyły zarówno funkcjonariuszki policji, jak i pracownice na stanowiskach cywilnych. Osobiście składali im życzenia Komendant Miejski Policji w Sosnowcu oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu, podinspektor Dariusz Kalarus. Wyrazili oni wdzięczność za ciężką pracę i zaangażowanie wszystkich obecnych kobiet.

W swoim przemówieniu Komendant Miejski Policji podkreślił znaczenie kobiet w siłach policyjnych oraz ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Zwrócił uwagę na profesjonalizm, determinację i empatię kobiet, które są nieodzowne dla sprawnej pracy jednostki. Wyraził również nadzieję, że to wyjątkowe święto stanie się okazją do docenienia ich wysiłków i dodatkowym bodźcem do dalszego rozwoju zawodowego. Po wystąpieniu nadszedł moment składania życzeń i podziękowań za codzienną współpracę i wsparcie. W ramach symbolicznego gestu uznania każda z kobiet otrzymała okolicznościowy bukiet kwiatów.