EBTA: Kluczowe spotkanie specjalistów ds. terapii krótkoterminowej w Sosnowcu

Pomiędzy 15 a 17 września, Sosnowiec stanie się miejscem najistotniejszego spotkania dla osób związanych z terapią krótkoterminową w Europie. Będzie to doroczna Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EuropeanBrief Therapy Association, EBTA). W tym roku konferencja skupi się na kwestii rezyliencji, czyli poprawy odporności psychicznej, ze szczególnym naciskiem na grupę dzieci i młodzieży. Centrum wydarzeń będą obiekty Akademii Humanitas w Sosnowcu, które zapewnią przestrzeń dla gromadzących się tam znawców – doświadczonych specjalistów z takich krajów jak Polska, Ukraina, Stany Zjednoczone, Kanada, Izrael, Australia czy Dania.

Celem zgromadzonych będzie badanie wpływu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach na rozwijanie rezyliencji u osób zmierzających się z konsekwencjami trudnych przeżyć. Przez trzy dni konferencji odbędzie się wiele prezentacji i warsztatów – organizatorzy przewidują aż 50 różnorodnych spotkań.

Adrian Drdzeń, prezes Stowarzyszenia Moc Wsparcia, głównego organizatora konferencji, podkreśla, że wybrany temat ma kluczowe znaczenie na tle alarmującej sytuacji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Zwraca on uwagę na rosnącą liczbę prób samobójczych wśród młodych ludzi, niedostateczną opiekę w oddziałach psychiatrycznych oraz braki w profilaktyce. Twierdzi, że poprawa odporności psychicznej powinna być podejściem wieloaspektowym i wielotorowym, które opiera się na solidnych danych badawczych i konsultacjach z praktykami, a nie tylko reakcją na bieżące okoliczności.