Finansowe wsparcie przeznaczone dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w Sosnowcu

Wielka radość ogarnęła sosnowieckich miłośników zieleni i uprawy ogródków działkowych. Właśnie zakończył się konkurs ofert dedykowany lokalnym Rodzinnym Ogródkom Działkowym (ROD), którego wyniki cieszą serca amatorów ogrodnictwa. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, wyjaśnił, że dotacje mogą zostać przeznaczone na różne cele – od budowy po modernizację infrastruktury w obrębie ogrodów. Niemniej jednak, warunkiem ubiegania się o dofinansowanie było posiadanie co najmniej 50% środków własnych. Maksymalna wartość dotacji wyniosła 50 tysięcy złotych.

Chęciński podkreślił, że fundusze są przeznaczone na inwestycje, które służą wszystkim działkowcom zrzeszonym w danym ROD. Dotacje przyznano tym ogródkom, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej.

Na liście laureatów konkursu znalazły się następujące ROD: „9 Maja” zrzeszony przy Polskim Związku Działkowców (48.843,76 zł na ocieplenie Domu Działkowca), Stowarzyszenie Ogrodowe „Kalinowa” (50 000 zł na budowę wewnętrznej instalacji nN dla zasilania w energię elektryczną), ROD „Bór” (17 750 zł na montaż oświetlenia alei ogrodowych), „Hutnik” (32 311,27 zł na wymianę głównej instalacji wodociągowej) oraz Stowarzyszenie Ogrodowe Dańdówka (30 000 zł na wymianę rurociągu wodnego i utwardzenie alejki).

Wsparcie otrzymały również: ROD „Płomyk” (6 000 zł na montaż ogrodzenia), ROD „Dziekana” (37 200 zł na montaż ogrodzenia), Stowarzyszenie Ogrodowe Róża (36 235,80 zł na modernizację sieci wodociągowej), ROD „Górnik” (20 000 zł na modernizację instalacji elektrycznej), ROD „Zagłębie” (50 000 zł na budowę przyłącza linii kablowej i wymianę transformatora).

Na końcu listy laureatów znalazło się jeszcze Stowarzyszenie Ogrodowe „Dębowa Góra” (30 105 zł na częściową wymianę ogrodzenia zewnętrznego, bramy i furtki dużej działki oraz wymianę bramy i furtki małej działki) oraz Stowarzyszenie Ogrodowe „Środula” (50 000 zł na budowę „Ogrodowej Świetlicy ROD” jako miejsca spotkań dla członków Stowarzyszenia).