Frekwencja wyborcza 2023 w miastach Zagłębia – raport z godziny 17:00

Jesteśmy świadkami wyborów parlamentarnych 2023, podczas których społeczeństwo ma możliwość wybrania 460 posłów i 100 senatorów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Najnowsze dane na temat frekwencji wyborczej, zaktualizowane o 17:00 w niedzielę, 15 października, pokazują, że ogólnie w kraju wyniosła ona 57,54%. Ale jak sytuacja prezentuje się w miastach Zagłębia?

W Dąbrowie Górniczej, frekwencja wyborcza na godzinę 17 wynosiła 60,23%. Łączna liczba kart wyborczych wydanych w stałych obwodach głosowania osiągnęła poziom 52 tys. 727, przy całkowitej liczbie osób uprawnionych do głosowania w tych obwodach wynoszącej 87 tys. 547. Niezwykle wysoką frekwencję zaobserwowano w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 24, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi na ulicy Konopnickiej 56, gdzie zagłosowało aż 1502 z 1877 uprawnionych obywateli, co stanowi 77,63%.

Sytuacja w Sosnowcu również prezentuje się optymistycznie. Frekwencja wyborcza do godziny 17 wyniosła tam 58,66%. Łącznie wydano 84 tys. 915 kart do głosowania w stałych obwodach, podczas gdy liczba osób uprawnionych do oddania swojego głosu wynosiła 144 tys. 755. Najlepszy wynik osiągnęła Obwodowa Komisja Wyborcza numer 13 umiejscowiona w Szkole Podstawowej nr 27 na ulicy Grabowej – aż 1755 z 2083 uprawnionych osób skorzystało ze swojego prawa do głosowania, co daje wynik na poziomie 72,08%.

W przypadku powiatu będzińskiego, frekwencja wyborcza na godzinę 17 wyniosła 59,20%. Wydano tam 65 tys. 895 kart do głosowania w stałych obwodach, przy totalnej liczbie osób uprawnionych do głosowania wynoszącej 111 tys. 300. W Będzinie frekwencja osiągnęła poziom 57,55%, z liczbą wydanych kart wynoszącą 23 tys. 186 i całkowitą liczbą uprawnionych do głosowania na poziomie 40 tys. 289.

W Czeladzi, frekwencja wyborcza na godzinę 17 była na poziomie 60,54%. Łączna liczba kart do głosowania wydanych w stałych obwodach wynosiła tam 14 tys. 51, przy całkowitej liczbie osób uprawnionych do głosowania wynoszącej 23 tys. 210.