Wprowadzane zmiany komunikacyjne związane z renowacją przepompowni w Sosnowcu

Dzień dzisiejszy przynosi początek realizacji projektu modernizacji przepompowni w Sosnowcu. Ta znacząca inwestycja wpłynie nie tylko na lokalny ruch drogowy, ale także na komunikację autobusową między Sosnowcem a Katowicami.

Umowa na wykonanie tej istotnej dla infrastruktury miejskiej przebudowy została podpisana przez GDDKiA i wybranego wykonawcę już w sierpniu tego roku. Zadanie to polega na modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych, który jest odpowiedzialny za odwodnienie prawie 1,5-kilometrowego fragmentu drogi S86 w Sosnowcu. Konkretnie mówimy tu o odcinku, który rozpoczyna się mniej więcej 200 metrów za skrzyżowaniem z ul. Grota Roweckiego i kończy się tuż po ul. Daimlera Gottlieba. Sprzęt obsługujący ten system odwadniający datuje się na lata 70. XX wieku i jest w stanie mocno zaawansowanego zużycia.

Wraz z dnia dzisiejszym ruszają prace, które zapowiadano jakiś czas temu. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w mieście. Od dnia 16 października dojdzie do zamknięcia łącznicy między Katowicami a Sosnowcem Centrum/Milowice na węźle Piłsudskiego/Baczyńskiego, a konkretnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Daimlera do owego węzła. Objazd dla tej zamkniętej łącznicy zostanie zaprowadzony poprzez ulicę Daimlera i Kresową. Podobnym losie ulegnie łącznica między Sosnowcem a Łodzią, na tym samym węźle. W tym przypadku objazd zostanie skierowany w stronę Katowic, na węzeł z ul. Hallera, skąd po wykonaniu manewru zawracania kierujący będą mogli powrócić na trasę prowadzącą w kierunku Łodzi.