Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad modernizuje system odwodnienia trasy S86 w Sosnowcu

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zlecił modernizację systemu odwodnienia na trasie S86 w Sosnowcu, jak poinformował w poniedziałek. Prace, które mają kosztować niewiele poniżej 10,9 milionów złotych, powinny być ukończone w ciągu następnego roku.

GDDKiA prowadzi równolegle postępowanie na realizację prac odwodnieniowych na innym odcinku tej samej trasy, lecz już na terenie Katowic. Zadaniem tych prac jest między innymi zapobieganie tworzenia się zalewisk podczas każdej większej ulewy na przejeździe pod S86 w pobliżu jednego z miejscowych centrów handlowych.

Obecnie zamówione prace obejmują modernizację przepompowni i jej towarzyszącej infrastruktury w Sosnowcu. Ma to gwarantować odpowiednie odwodnienie prawie 1,5-kilometrowego odcinka S86 w rejonie ulic Grota Roweckiego oraz Gottlieba Daimlera. W przetargu, który trwa od marca tego roku, wpłynęło pięć ofert. W lipcu GDDKiA zdecydowała się na najkorzystniejszą ofertę firmy Instbud, której proponowana cena wynosiła niecałe 10,9 milionów złotych.

Projekt realizowany w Sosnowcu jest niezbędny z uwagi na stan techniczny istniejącej przepompowni, która pochodzi z lat 70. ubiegłego wieku. Nowo wybudowana przepompownia będzie czerpać energię ze stacji transformatorowej powstałej w ramach tego zadania oraz z przebudowanych sieci elektroenergetycznych. Istotnym elementem inwestycji są również remonty wylotu do rzeki Brynicy oraz naprawy obecnych kanałów. Całość prac ma zostać wykonana w terminie 12 miesięcy.