Historia Sosnowca

Historia Sosnowca jest znacznie dłuższa i skomplikowana, niż może się wydawać.  A to odbiło się na dzisiejszym wyglądzie miasta.

Początki miasta i pochodzenie jego nazwy

Początki miasta sięgają przełomu XI – XII wieku. W tym miejscu była wczesnośredniowieczna osada. Jednocześnie ówczesny Sosnowiec był ośrodkiem hutnictwa ołowiu i srebra. Współczesne dzielnice Sosnowca w tamtych czasach były wsiami, np.: Milowice czy Pogoń.

Po połączeniu się wszystkich miejscowości Sosnowiec zyskał swoją współczesną nazwę. Nazwa pochodzi od borów sosnowych, które otaczały miejscowość w tamtym czasie.

Rozwój miasta w XX w

Sosnowiec był niepozornym miastem górniczym, w którym było wiele sztolni i kopalni. Do czasu. Gdy w pobliżu wybudowano kolej, Sosnowiec stał się jednym z przystanków na trasie Wiedeń-Warszawa. Miasto zaczęło się gwałtownie rozwijać. Stało się bowiem miejscem, które przyciągało przemysłowców. Węgiel i inne surowce mineralne sprawiały, że można było tutaj szybko się wzbogacić. W pobliżu dworca powstała cała dzielnica, która połączyła kolejne wsie.

Burzliwa historia XX w.

Pełnoprawnym miastem Sosnowiec stał się w 1902 r. To właśnie wtedy car Mikołaj nadał miejscowości  prawa miejskie.

W 1914r. na początku I wojny światowej Rosjanie opuścili miasto. Ich miejsce zastąpili Niemcy. W 1918r. zaczęto żołnierzy rozbrajać.  W wyniku działań wojennych tereny Sosnowca przypadły w udziale Niemcom. Po Powstaniu Śląskim miasto przypadło Polsce.

W II RP. Miasto było jednym z ośrodków ruchu robotniczego. Powstawały tutaj Rady Delegatów Robotniczych, jednak w 1919 doszło do ich likwidacji. Wielu działaczy trafiło do więzeń. W 1923 doszło tutaj do strajku generalnego. W międzywojniu w mieście powstała sieć kanalizacyjna i wodociągowa.

Ponownie stał się częścią Niemiec podczas II wojny światowej. 27 stycznia 1945 do miasta wkroczyli Rosjanie.

Sosnowiec obecnie

Obecnie Sosnowiec nie jest tym samym rozkwitającym niegdyś miastem. W latach ’80 i ’90 kopalnie zaczęto zamykać. Miasto nieco podupadło. Kolejne zamknięcia spowodowały, że dzisiaj funkcjonuje tylko jedna kopalnia – KWK „Kazimierz – Juliusz”.

Sosnowiec to miasto o długiej i burzliwej historii. Dzięki temu stało się niezwykle różnorodne, a przez to – bardzo ciekawe.