Ile kosztuje zatrudnienie pracownika? Koszty pracodawcy, o których większość nie wie

Obecnie praca częściej szuka człowieka niż odwrotnie, ponieważ w wielu miejscach jest więcej ofert pracy niż osób chętnych do podjęcia zatrudnienia. Jest to związane częściowo z tym, że niektóre osoby nie spełniają wymagań formalnych, ale jeszcze częściej z proponowanymi zarobkami, które dla wielu osób są niesatysfakcjonujące. Trzeba jednak wziąć pod uwagę możliwość rozwoju, awansu. Warto wiedzieć, że koszt zatrudnienia pracownika nie jest mały. Jakie koszty musi ponosić pracodawca zatrudniając na umowę o pracę, zlecenie czy też w przypadku umowy B2B? Które rozwiązanie jest najbardziej korzystne dla obu stron?

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika na umowę o pracę?

Każdy pracodawca, niezależnie od formy zatrudnienia pracownika, musi ponosić koszty dodatkowe. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę są one największe. Kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenia brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę. Składki ZUS potrącane są z wynagrodzenia, ale i kieszeni przedsiębiorcy. Jak wiadomo składki pokrywane przez pracodawcę to: emerytalna, rentowa i wypadkowa. Suma tych składek wynosi 17,93% i pracodawca poza wynagrodzeniem brutto ponosi koszt w wysokości prawie 20% owego wynagrodzenia (jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę FP i FGŚP, do których opłacania pracodawca nie zawsze jest zobligowany). Można zatem łatwo policzyć, że przy wynagrodzeniu minimalnym wynoszącym w 2022 r. 3010 zł brutto, koszt pracodawcy wynosi 3626,46 zł. Ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę regularnie wzrasta, przedsiębiorca jest co roku zobowiązany do ponoszenia wyższych kosztów. To jednak nie zniechęca wielu przedsiębiorców, do przedstawiania ofert znacznie korzystniejszych niż owa płaca minimalna. Zobacz oferty pracy w Sosnowcu – GoWork i przekonaj się, czy spełniasz wymagania, a także czy przedstawione warunki są dla Ciebie satysfakcjonujące. Wśród wielu ofert na pewno znajdziesz coś odpowiedniego.

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie?

Do niedawna umowy zlecenie, podobnie jak umowy o dzieło, były nieoskładkowane. Jednak w pewnym zakresie się to zmieniło. Jeżeli pracownik wykonuje pracę w ramach umowy zlecenie i jest to jego jedyne źródło zatrudnienia, to pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenia składek ZUS, zatem ponosi nie tylko koszt wynagrodzenia brutto, ale również składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku umowy zlecenie wynagrodzenie zleceniobiorcy w 2022 r. nie może być niższe niż 19,70 brutto za godzinę. Do tego kosztu doliczony może być ten poniesiony w związku ze składkami ZUS finansowanymi przez zleceniodawcę. Jeżeli profil zatrudnionego na umowę zlecenie jest inny, co oznacza, że jest on zatrudniony w jeszcze innej firmie, w której jego wynagrodzenie jest równe przynajmniej płacy minimalnej, to kosztem pracodawcy jest jedynie wynagrodzenie brutto. Niższe koszty zatrudnienia na umowę zlecenie dotyczą również studentów do 26 roku życia. W tym przypadku koszt także równy jest wynagrodzeniu brutto.

Jakie koszty ponosi pracodawca zawierając umowę B2B z  „pracownikiem”?

Umowa B2B to formalnie rzecz biorąc umowa pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Często jest to umowa zawierana pomiędzy firmą, a osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Są takie firmy, które zachęcają swoich pracowników do założenia własnego biznesu i zawarcia w ramach jego funkcjonowania umowy B2B. W ten sposób zmniejszają się koszty przedsiębiorcy, ale i zwiększają się zarobki „pracownika”. Podobnie jak w przypadku umów cywilnoprawnych nie trzeba opłacać za pracownika składek ZUS, zatem koszty się zmniejszają. Owe składki są kosztem pracownika, który stał się przedsiębiorcą, ale na samym początku może korzystać ze zwolnienia, a potem preferencyjnych warunków. Nawet jednak opłacając pełną składkę ZUS zyska kilkaset złotych wystawiając fakturę, w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia na taką samą kwotę na umowie o pracę. Dlatego wiele firm i osób w nich zatrudnionych decyduje się na umowę B2B, która jest korzystna dla obu stron.