Kolejny, trzeci nabór wniosków na najem lokali w inwestycji NaftNova – start 3 czerwca

Prezydent Sosnowca informuje o kolejnym, już trzecim naborze wniosków na umowy najmu mieszkań, które znajdują się w ramach realizowanej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Naftowej. Za budowę odpowiada Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o., mające swoją siedzibę w Będzinie przy ulicy Topolowej 6/22. Projekt realizowany jest przy wsparciu miasta Sosnowiec i Banku Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje środki na dofinansowanie.

Zainteresowani będą mogli składać wnioski od 3 czerwca 2024 roku, począwszy od godziny 7:30, aż do 7 czerwca 2024 roku do godziny 13:00. Wszystkie potrzebne formularze można znaleźć online lub pobrać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim Sosnowiec znajdującym się w Wydziale Gospodarki Lokalowej przy ulicy Mościckiego 14 (I piętro, pokój 115). Więcej informacji dotyczących naboru oraz szczegółów dotyczących dostępnych mieszkań można znaleźć na stronie internetowej inwestora. Również Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu jest gotowy do udzielenia wszelkich informacji pod numerami telefonu +48 32/296-07-85, 32/296-05-07, 32/296-08-78.

Wypełnione i podpisane wnioski, uzupełnione o odpowiednie załączniki, można składać osobiste w Urzędzie Miejskim Wydział Gospodarki Lokalowej przy ul. Ignacego Mościckiego 14 (I piętro, pokój 115) od 3 czerwca 2024 roku od godziny 7:30. Alternatywnie, wnioski można przesłać poprzez platformę ePUAP (adres skrytki UM Sosnowiec: /f0330ogrc7/skrytka) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając list polecony na adres Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „WGL nabór wniosków ul. Naftowa” – liczy się data stempla pocztowego.