Nowi komendanci policji w sosnowieckich szeregach

W czwartek, 11 maja, komendant miejski policji w Sosnowcu, podinspektor Sławomir Zagrobelny, przeprowadził uroczyste zaprzysiężenie kierowników komisariatów I i III, zastępcy komendanta komisariatu I oraz dyrektora wydziału prewencji. Uroczyste wręczenie aktów nominacji odbyło się w budynku komendy miejskiej. Oficjalna inauguracja odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu. Na sali obrad nie zabrakło znamienitych gości – przedstawicieli Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz prokuratorów rejonowych. Obecni byli również członkowie administracji i pracownicy cywilni.

Przy udziale gości jako świadków, Komendant Miejski Policji w Sosnowcu podinspektor Sławomir Zagrobelny dokonał uroczystego nadania uprawnień nowym naczelnikom wydziałów sosnowieckiej policji. Nowym komendantem Komisariatu I został mianowany nadkomisarz Wojciech Bień, natomiast podinspektor Tomasz Woldon został wyznaczony na kierownika Komisariatu III. Komisariat I zyskał również nowego pomocnika komendanta w postaci nadkomisarz Katarzyny Lisowskiej.

Dodatkowo w trakcie imprezy wymieniono nowego dyrektora miejscowego oddziału prewencji. Stanowisko to obejmie podinspektor Andrzej Szczerba.