Nowi szafarze w sosnowieckim kościele

Podczas eucharystii sprawowanej 18 marca w parafii św. Brata Alberta w Sosnowcu bp Grzegorz Kaszak mianował pięciu nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Dzięki temu łączna liczba takich szafarzy w diecezji wynosi 61. Mszy św. przewodniczyli ks. Marcin Lech i ks. Wojciech Wosik, a w homilii bp Kaszak wyraził wdzięczność nowym szafarzom za przyjęcie swoich ról we wspólnocie Kościoła.

Po Soborze Watykańskim II Kongregacja Sakramentów Immensae caritatis (1973) otrzymała od papieża Pawła VI polecenie oficjalnego ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Według ks. Marcina Lecha, świeccy szafarze mogą teraz pomagać proboszczom w rozdzielaniu Komunii Świętej wiernym, zwłaszcza chorym, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy Świętej w kościołach. Szafarze ci mogą również pomagać w rozdzielaniu Komunii Świętej podczas Eucharystii w szczególnych przypadkach, gdy brakuje kapłanów lub gdy kapłani są niedysponowani z powodu choroby lub podeszłego wieku, co mogłoby znacznie przedłużyć sprawowanie liturgii.