Obchody 102. rocznicy ustawy o służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

Do przypomnienia historii i uczczenia 102. rocznicy przyjęcia Ustawy o Państwowej Służbie Cywilnej przez Sejm II Rzeczypospolitej, zorganizowano uroczyste spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji (KMP) w Sosnowcu. Szef lokalnej jednostki policyjnej, Komendant Miejski Policji, wyraził swoje szczególne uznanie dla pracowników KMP w Sosnowcu. Podkreślił ich codzienny trud, ogromny wkład pracy oraz zaangażowanie i poświęcenie, które wkładają w realizację codziennych obowiązków.

Na terenie województwa śląskiego, do służby policyjnej należy dodatkowo 1230 członków korpusu służby cywilnej i 945 pracowników cywilnych. Największa liczba z nich jest zatrudniona w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Pracują oni na wielu stanowiskach i w różnych dziedzinach, dzięki czemu mają istotny udział w prawidłowym funkcjonowaniu tej instytucji. Dzięki ich ciężkiej i rzetelnej pracy, policja jest postrzegana jako profesjonalna, nowoczesna i reagująca na potrzeby obywateli instytucja.

Podczas uroczystości, Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, młodszy inspektor Sławomir Zagrobelny, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu, podinspektor Dariusz Kalarus oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu, młodszy inspektor Agnieszka Dudkiewicz, wyrazili swoje podziękowania dla pracowników KMP w Sosnowcu i podległych jednostek za ich codzienną, wzorową pracę. Wyeksponowali talent, umiejętności i wiedzę pracowników jako cenne atrybuty. Komendant Miejski Policji w Sosnowcu podkreślił na uroczystości, jak ważny jest wkład pracowników w realizację codziennych zadań. Zauważył, że to dzięki wsparciu personelu policji, funkcjonariusze mogą efektywnie i nieprzerwanie służyć lokalnej społeczności. Pracownicy KMP w Sosnowcu zostali także uhonorowani okolicznościowymi dyplomami uznania.