Odrodzenie pustostanów w Sosnowcu

W ostatnich latach, Sosnowiec doświadcza wzrostu liczby mieszkań, które były poprzednio pustymi lokalami. Te niewykorzystane pomieszczenia przeszły gruntowną metamorfozę po serii remontów i teraz są przekazywane nowym mieszkańcom. W czasie ostatnich kilku lat, setki takich lokali przeszły tę transformację.

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych (MZZL) w Sosnowcu ma na swoim koncie rekordową liczbę oddanych do użytku mieszkań, które wcześniej były pustostanami. Samo bieżące roku przyniosło przetargi o wartości 4 milionów złotych rozpisane przez Zakład.

Już teraz wykonawcy zrealizowali prace remontowe na kwotę przekraczającą 1 milion złotych. Dodatkowo, umowy za suma ponad 2,3 miliona złotych zostały niedawno podpisane, a w bliskiej przyszłości przewiduje się rozstrzygnięcie przetargów o wartości około 450 tysięcy złotych – takie informacje podał dyrektor MZZL w Sosnowcu, Rafał Łydek.

Na podsumowanie, MZZL w Sosnowcu w ciągu 2019 roku przeprowadził remont 237 pustostanów za kwotę 1,7 miliona złotych. W roku następnym liczba ta wyniosła 167. Od tego czasu do roku 2022, prawie 650 mieszkań trafiło do nowych lokatorów.

Nowe mieszkania często stają się lokalami socjalnymi. Jest to korzystne dla realizacji wyroków eksmisyjnych, nie tylko w przypadku nieruchomości miejskich, ale również zewnętrznych, gdzie gmina ma obowiązek zapewnić schronienie – jak przyznał prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Zainteresowane osoby otrzymują lokale bezpośrednio – nie są one remontowane „na zapas”. Zasugerował zastępca dyrektora MZZL, Jeremiasz Złotecki, że skala prac jest naprawdę imponująca. Jako przykład podał lokali przy ulicy Targowej 18, gdzie jeszcze niedawno wszystkie lokale dzieliły jedną wspólną toaletę na korytarzu. Projekt jej wydzielania i gruntownego remontu jest obecnie w trakcie realizacji.

Remonty większości z tych pustostanów są możliwe dzięki dofinansowaniu od Banku Gospodarstwa Krajowego.