"Operacja Bezpieczny pieszy": raport z działań policjantów na drogach Sosnowca

Projekt o nazwie „Bezpieczny pieszy”, to cyklicznie organizowane przez funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego działania. Policjanci, podczas tych operacji, koncentrują swoje wysiłki na ochronie bezpieczeństwa pieszych. Tym razem, szczególną uwagę poświęcili na obszarach skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Kontrolowali czy kierowcy przestrzegają sygnalizacji świetlnej, respektują prawa osób poruszających się pieszo i czy nie przekraczają dozwolonej prędkości w tych strefach. W sumie, podczas tych działań zaangażowanych było 20 policjantów.

Bilans interwencji jest następujący: udało się wykryć 100 wykroczeń, przy czym aż 95 z nich zostało popełnionych przez kierujących pojazdami.

Sosnowieccy stróże prawa nieustannie koncentrują swoje wysiłki na zagwarantowaniu bezpieczeństwa pieszym. W wielkim mieście jak Sosnowiec, gdzie natężenie ruchu drogowego jest znaczne, lekceważenie przepisów może prowadzić do tragicznych wypadków. Należy jednak zauważyć, że po ostatniej zmianie przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych widoczne jest ogólne spowolnienie ruchu na sosnowieckich ulicach.

Choć większość kierowców stosuje się do przepisów drogowych, niestety nadal można spotkać tzw. piratów drogowych, którzy swoim lekceważącym prawo zachowaniem stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. Dlatego właśnie policjanci z Sosnowca kontynuują różnego rodzaju operacje i działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Pracują nad kolejnymi interwencjami mającymi zapewnić bezpieczeństwo osobom poruszającym się pieszo.