Plany dotyczące zamknięcia oddziału neurologii w Sosnowcu

W tej chwili ocenianych jest kilka rozwiązań, które pozwolą utrzymać ten sam poziom usług neurologicznych dla mieszkańców Sosnowca. Jednym z nich jest partnerstwo pomiędzy szpitalami miejskimi w Sosnowcu. Plan ten zakładałby przejęcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu obowiązków oddziału neurologii Szpitala Miejskiego w Sosnowcu. Rozmowy na ten temat, z udziałem prezydenta Chęcińskiego, dyrektora WSS nr 5 oraz zarządu SSM, zaplanowano na 19 stycznia.

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. nadmienia, że na razie Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym działa normalnie.

Zarządzający Szpitalem Miejskim w Sosnowcu podjęli rozmowy z prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim w sprawie zamknięcia oddziału neurologii, w którym znajduje się pododdział udarowy. Powodem proponowanego zamknięcia ma być podobno brak personelu medycznego oraz brak środków niezbędnych do utrzymania oddziału.

Administracja Szpitala Miejskiego w Sosnowcu zdecydowała się na podjęcie negocjacji z prezydentem miasta w sprawie zamknięcia oddziału neurologii z pododdziałem udarowym. Wynika to z wielu czynników, od spadku ilości pacjentów, po braki kadrowe i ambicje finansowe lekarzy.