Podsumowanie projektu "Ludzie ludziom…" w Sosnowcu

W Teatrze Zagłębia, 16 października, zakończyła się uroczystość kończąca program o nazwie „Ludzie ludziom… budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie”. Program ten, który rozpoczął się na początku bieżącego roku był efektem partnerstwa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu, Komendą Miejską Policji w Sosnowcu, Teatrem Zagłębia, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Parkrun. Niezbity wkład w jego realizację miało również Sąd Rejonowy w Sosnowcu. W działaniach aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Sosnowca.

Program ten składał się z wielu etapów i miał na celu promowanie działań profilaktycznych oraz przeciwdziałanie przemocy i mowie nienawiści. Policjanci sosnowieccy byli aktywnymi uczestnikami, organizując różne spotkania z młodzieżą szkolną, podczas których omawiali kwestię mowy nienawiści i jej konsekwencje. Uczestniczyli także w warsztatach przeprowadzanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu dla pedagogów i psychologów szkolnych, które dotyczyły cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej. Program obejmował również organizację Biegu w szpilkach, gry terenowej dla studentów oraz Marszu przeciwko przemocy, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

Celem każdego z etapów było zwiększenie świadomości młodzieży i dorosłych na temat negatywnych skutków przemocy. Podkreślano wagę tolerancji i szacunku dla innych ludzi we współczesnym świecie, a także zachęcano do akcji – aby nie pozostać obojętnym i zawsze reagować na przemoc.