Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu organizuje grupę wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna numer 2, zlokalizowana w Sosnowcu, skierowała otwarte zaproszenie do udziału w specjalnie zorganizowanej grupie wsparcia. Oferta ta jest dedykowana dla rodzin zastępczych, zarówno tych powiązanych więzami rodzinymi jak i nieprofesjonalnych, działających na zasadzie dobrowolności.

Zainicjowana przez Poradnię grupa wsparcia ma za zadanie świadczyć pomoc oraz podziel się swoim doświadczeniem z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji. Celem jest umożliwienie im nawiązania kontaktów, wymiany spostrzeżeń, a także wzajemnej pomocy i motywacji.