Transformacja krytego basenu w dawnej szkole górniczej w Sosnowcu

Kryty basen zbudowany w 1974 roku, który jest zlokalizowany przy terenie nieistniejącego już Technikum Górniczego w Sosnowcu, ma przejść gruntowną metamorfozę. Jest to część planu modernizacji, która ma na celu przekształcenie tego obiektu w bardziej nowoczesny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Basen ten, usytuowany przy ul. Witosa, został wybudowany w latach 70-tych XX wieku na fali decyzji o powstaniu nowego budynku dla szkoły. Ta edukacyjna instytucja, działająca od 1937 roku, mieściła się tuż obok, w ramach struktur dawnego szpitala.

Nie ma jednak precyzyjnych danych dotyczących momentu powstania tego konkretnego budynku. Powszechnie przyjmuje się, że mógł on powstać za czasów hrabiego Andrzeja Renarda, który zmarł w 1874 roku. Renard był nie tylko właścicielem dóbr sieleckich, ale również byłym generałem wojsk saskich i fundatorem pierwszego szpitala w Sielcu. Przekazane informacje sugerują, że to miejsce mogło powstać już w 1865 roku.