Zagrożenie wychłodzeniem dla osób potrzebujących podczas mrozów – apel Policji

Osoby dotknięte bezdomnością, jak również inni, którzy potrzebują schronienia w chłodnych miesiącach roku, są narażeni na ryzyko zagrażające ich życiu i zdrowiu z powodu niskich temperatur. Policja co roku przeprowadza kontrole miejsc takich jak opuszczone budynki, ogródki działkowe czy kanały ciepłownicze, które mogą służyć jako schronienie przed mrozem. Wzywamy do braku obojętności i informowania Policji o sytuacjach, gdy ktoś jest zagrożony niedogrzaniem.

Jak tylko termometry zaczynają pokazywać coraz niższe wartości, policjanci, przy współpracy z innymi służbami i instytucjami, intensyfikują inspekcje miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Opuszczone budynki, altanki na działkach czy klatki schodowe to miejsca, do których najczęściej uciekają ci, którzy szukają schronienia przed zimnem. Mroźna aura stanowi zagrożenie nie tylko dla osób bezdomnych, ale także dla samotnych czy starszych ludzi. Niebezpieczeństwo dotyczy również osób nietrzeźwych na ulicach, które są narażone na wychłodzenie organizmu. Wiele osób narażonych na mroźne temperatury nie tylko ryzykuje hypotermię, ale również tracą życie wskutek pożarów lub zatrucia tlenkiem węgla. Niebezpiecznym czynnikiem jest także zły stan techniczny budynków, gdzie szukają schronienia. Często są to opuszczone obiekty skazane na rozbiórkę. Policja kontroluje te miejsca, starając się pomagać osobom narażonym na skutki działania niskich temperatur. Wzywamy do czujności i informowania odpowiednich służb o każdym takim przypadku.

Pragniemy przypomnieć, że rokrocznie od 1 listopada do 31 marca funkcjonuje specjalna, całodobowa infolinia obejmująca teren całego województwa śląskiego. Pod numerem 987 można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla osób bezdomnych. Szereg wiadomości na ten temat można znaleźć również na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Należy pamiętać, że wszyscy mamy obowiązek reagować na krzywdę drugiego człowieka. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy szczególnie teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Zadzwońmy pod numer 112, aby zapobiec wychłodzeniu kogoś i potencjalnie uratować czyjeś życie.

Możliwe jest również zasygnalizowanie osób bezdomnych, które potrzebują pomocy, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Prosimy wybrać kategorię zgłoszenia „Bezdomność”. Chcielibyśmy jednak przypomnieć, że ta strona nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji. W takich sytuacjach powinniśmy korzystać z numerów alarmowych 112, 986 lub 999.