Postać Matki Teresy Kierocińskiej uhonorowana tytułem Honorowego Obywatela Sosnowca

W czerwcu obecnego roku, podczas sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu, radni miasta postanowili uhonorować pamięć Matki Teresy Kierocińskiej, nadając jej pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sosnowca. Wykorzystując to wydarzenie, siostry z Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus odebrały cześć z rąk Prezydenta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego. Niezwykle cenne jest to, że decyzję o wręczeniu czołowego miejskiego tytułu poparło aż 15 radnych, nie spotykając się z żadnym sprzeciwem.

Wierni i mieszkańcy Sosnowca dobrze znają postać Matki Teresy Kierocińskiej (urodzonej w 1885 roku w Wieluniu i zmarłej w 1946 roku w Sosnowcu). To bezsprzecznie wielka osobowość, której życie pełne było wiary i człowieczeństwa. Matka Teresa Kierocińska szczególnie zasłużyła się dla mieszkańców Sosnowca swoją heroicznością. Właśnie dlatego propozycja przyznania jej honorowego tytułu pojawiła się w rocznicę rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego (w maju 1983 roku) oraz w 10. rocznicę ogłoszenia przez Watykan dekretu o heroiczności jej cnót. Od tamtej pory Matka Teresa Kierocińska nosi tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.

Przez pełne ćwierćwiecze Matka Teresa Kierocińska stała na czele Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, prowadząc działania związane z tworzeniem nowych placówek zakonnych oraz instytucji opiekuńczo-wychowawczych. To właśnie podczas jej rządów powstały takie instytucje jak: pracownia haftu i szycia, ochronka dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, czteroklasowa szkoła powszechna (która następnie została rozbudowana do sześciu oddziałów) oraz przedszkole im. świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

Poza tym, Matka Teresa Kierocińska słynęła z niewiarygodnej odwagi i heroizmu, którymi wykazała się podczas II Wojny Światowej. W uznaniu jej zasług dla pomocy udzielanej Żydom, pośmiertnie przyznano jej medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Wyróżnienie to zostało wręczone podczas posiedzenia Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, 19 lutego 1992 roku.

Mimo trosk i trudności związanych z prowadzeniem Zgromadzenia, Matka Teresa zdecydowała się pozostać w Sosnowcu wraz z innymi siostrami. Podczas okupacji niemieckiej, klasztor przy ulicy Wiejskiej stał się ważnym punktem pomocy dla osób wysiedlonych przez Niemców, takich jak nauczyciele i ich rodziny. Siostry uruchomiły również kuchnię dla biednych, kierując się zasadą wprowadzoną przez Matkę Teresę: „nikt głodny od naszej furty odejść nie może”.

Okres okupacji wymusił na Zgromadzeniu utworzenie sierocińca, do którego trafiały dzieci, których rodzice zostali zamordowani lub zmarli w czasie wojny. Matka Teresa współpracowała też potajemnie z polskim ruchem oporu, udzielając wsparcia członkom organizacji konspiracyjnych i oddziałów partyzanckich (takich jak Armia Krajowa czy NSZ), którzy byli przechowywani i ukrywani w sosnowieckim klasztorze.

Matka Teresa Kierocińska odeszła z tego świata 12 lipca 1946 roku w Sosnowcu, pozostawiając po sobie opinię świętej.