Przekształcenie części Lasu Zagórskiego w ekologiczny obszar użytkowy – inicjatywa miasta i Lasów Państwowych

W ciągu najbliższych kilku tygodni, fragment Lasu Zagórskiego, zlokalizowany przy przedłużeniu ulicy Modrzewiowej w Sosnowcu, wraz ze stawami Herbatka i Cioch, ma zostać przekształcony w obszar ekologiczny. Ta znacząca zmiana jest wynikiem współpracy między miejscowym samorządem a Lasami Państwowymi. Trwają obecnie ostatnie dyskusje na ten temat, a projekt uchwały dotyczący objęcia tej części lasu ochroną ma być poddany głosowaniu podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu.

Las Zagórski to miejsce, które od dawna przyciąga mieszkańców Sosnowca i okolic do spacerów, zbierania grzybów czy jazdy na rowerze. Kiedyś nad stawami Herbatka i Cioch spędzano pogodne niedziele. Chociaż obecnie stawy są porośnięte roślinnością uniemożliwiającą korzystanie z nich na cele rekreacyjne, planowane są tu ścieżki edukacyjno-spacerowe. Dzięki porozumieniu z Lasami Państwowymi, ten cenny przyrodniczo fragment lasu ma zostać przekształcony w obszar ekologiczny o powierzchni prawie 16 hektarów.

Grzegorz Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz, podkreśla rolę Lasu Zagórskiego w pamięci mieszkańców, często kojarzonego z beztroskim dzieciństwem i rodzinnych wypoczynkiem. Zaznacza również, że obszar ten był sukcesywnie zagospodarowywany przez przyrodę, a stawy stały się domem dla fauny i flory.

Z inicjatywy przekształcenia lasu w obszar ekologiczny cieszy się Artur Ptasiński, pracownik Centrum Informacji Miejskiej, który poprowadził już wiele popularnych wycieczek poprzez Las Zagórski. Podkreśla, że planowany obszar ochrony to najbardziej interesujący teren w Lesie Zagórskim. Dodaje również, że ten obszar posiada nie tylko wartości naturalne, ale także historyczne i kulturowe.

Według Anny Królczyk-Czajkowskiej, kierowniczki Referatu ds. Ochrony Przyrody, Ochrony Zwierząt, Rolnictwa, Leśnictwa i Łowiectwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ustanowienie użytku ekologicznego jest najlepszym rozwiązaniem dla tego obszaru. W ten sposób chroni się cenne przyrodniczo tereny, jednocześnie otwierając je dla mieszkańców.

Wiktor Krychowski, leśniczy leśnictwa Maczki, pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z sosnowieckim ratuszem i jest przekonany, że uda się wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie dla przyrody Lasu Zagórskiego. Ostateczna decyzja o utworzeniu użytku ekologicznego w Lesie Zagórskim będzie podjęta przez radnych Sosnowca, po uzyskaniu pozytywnej opinii od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.