W 2024 roku, od 1 marca, rusza proces aplikowania na fundusze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd"

Niepełnosprawni mieszkańcy Sosnowca są zapraszani do składania wniosków o finansowe wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W tym celu Urząd Miejski Sosnowca, za pośrednictwem Wydziału Zdrowia, rozpoczyna nabór wniosków od 1 marca 2024 r. w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

Podkreślamy, że wnioski o dofinansowanie można składać drogą elektroniczną korzystając z Profilu Zaufanego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Dedykowany system SOW umożliwia składanie wniosków w Module I od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. Terminy składania wniosków o dofinansowanie w Module II są następujące: od 1 marca do końca tego miesiąca w 2024 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024 oraz od 1 września do 10 października dla wniosków dotyczących tego samego roku akademickiego.

Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” w 2024 roku można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące Profilu Zaufanego można znaleźć na dedykowanych stronach internetowych.

Wszelkie pytania dotyczące programu oraz procesu aplikowania powinny być kierowane do Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Sosnowca, który mieści się przy ul. 3 Maja 33 (III piętro, pokój nr 407 i 429).