Przygotowania do budowy nowych mieszkań w mieście

Planowana realizacja projektu nowych budynków mieszkalnych w mieście jest już na horyzoncie. Obecnie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych finalizuje umowę dotyczącą budowy dwóch obiektów mieszkalnych przy ulicy Żelaznej.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, przewidziane jest wzniesienie dwóch bloków mieszkalnych składających się z 34 mieszkań każdy. Dodatkowo, w każdym z budynków przewidziano lokal usługowy. Agnieszka Czechowska-Kopeć, prezes MZBM-TBS informuje, że w ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano 5 mieszkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych lub rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Projekt obejmuje również realizację 108 miejsc parkingowych oraz 14 dodatkowych z tzw. niebieskimi kopertami. Elewacje budynków zostaną pokryte mozaikowym tynkiem z domieszką miki perłowej, a ich kolor będzie nawiązywać do odcienia jasno-piaskowego, natomiast strefa cokołowa będzie utrzymana w tonacji szarej. Obiekty zostaną podłączone do centralnego systemu ogrzewania.

Przewidziane lokale usługowe będą miały możliwość podziału na dwie części. Pomiędzy planowanymi budynkami zostanie zorganizowana droga wewnętrzna oraz chodniki i miejsca parkingowe na powierzchni. Budynki będą pięciokondygnacyjne i uzupełnione o dwa place zabaw dla dzieci.

Projekt przewiduje również swobodę poruszania się dla osób z niepełnosprawnościami wokół głównego wejścia do budynku. Nawierzchnia przed głównym wejściem zostanie utwardzona i wypłaszczona tak, aby jej nachylenie nie przekraczało 5%.

Zakładany termin finalizacji inwestycji to rok od dnia przekazania placu budowy, czyli druga połowa 2024 roku. Zasady najmu zostaną ogłoszone w ciągu kilkunastu nadchodzących tygodni.

Inwestycja o wartości niemal 25,5 mln zł zostanie przeprowadzona przez firmę Elbud z Bytomia. Miasto na ten cel otrzymało prawie 20 mln złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ostatnim czasie to nie jest jedyna duża inwestycja mieszkaniowa realizowana przez MZBM TBS. Wcześniej spółka ta wybudowała kompleks zwany Kwiatową Doliną – 43 domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej zlokalizowane przy ulicy Rydza Śmigłego.