Przywracanie pamięci o sosnowieckich Żydach: Cykl wydarzeń zakończony

Program pełen różnorodnych wydarzeń, który rozpoczął się od prelekcji „Ile Sosnowca jest w Mausie”, został niedawno zakończony przez pokaz zarejestrowanego spektaklu „Środula. Krajobraz Mausa”. Pokaz ten był częścią obchodów 80. rocznicy likwidacji gett w Sosnowcu i Będzinie. W czasie dwudziestolecia międzywojennego, społeczność żydowska stanowiła prawie jedną czwartą całej populacji Sosnowca. Dla tej społeczności, miejsca takie jak dzielnica Modrzejów, centrum miasta czy synagoga przy ulicy Dekerta były niezwykle istotne. Niestety, tragiczne wydarzenia II Wojny Światowej całkowicie zburzyły dotychczasowy porządek.

W 1942 roku, Żydzi zostali zgromadzeni na małym terenie getta na Środuli, dzielnicy będącej jednym z rejonów Sosnowca. Getto funkcjonowało jedynie przez okres dziesięciu miesięcy, po czym postanowiono je zlikwidować i deportować jego mieszkańców do obozów śmierci. Po likwidacji getta na Środuli, nie zachowało się prawie żadne materialne dowody jego istnienia. Niemniej jednak, świadectwa naocznych świadków oraz dokumenty pozwalają nam zrekonstruować wzruszającą historię tego miejsca oraz całego Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego.

Teatr Zagłębia, chcąc utrwalić pamięć o historii Żydów w Sosnowcu, przez więcej niż pół roku organizował szereg działań w ramach cyklu „Ślady Zagłębiowskich Żydów”. Wydarzenia te obejmowały m.in. spacery historyczne, prelekcje, wystawy, koncerty oraz przedstawienia teatralne. Z każdym nowym przedsięwzięciem liczba uczestników rosła, co świadczy o dużej popularności tych działań.

Spotkania poświęcone historii społeczności żydowskiej sprzyjały interesującym rozmowom i dyskusjom oraz stawianiu trudnych pytań. Różne instytucje miały ogromny wkład w powodzenie tego projektu – m.in. Fundacja Brama Cukermana i I Like Zagłębie asystowały jako partnerzy merytoryczni. W projekcie brały również udział instytucje takie jak Żydowski Instytut Historyczny, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Biblioteka Miejska w Sosnowcu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS Katowice.